Кметове и председатели на общинските съвети в село Добрич

1. Янко Запрянов – последният муфтар /кмет/ през турското робство

2. Манол Рашев 1885-1893 г. – 8 години

3. Атанас Василев Венковски – 1893-1895 г. – 2 години

4. Васил Делчев – 1895-1.IV.1899 г.

5. Атанас Василев Венковски – 1.IV.1899 – 1.IV.1901 г. – 2 години

6. Иван Койнов – 1.IV1901 – 1.X.1902 г. – 1 година и 6 месеца

7. Тодю Вълчанов – 1.IX.1902 – 1908 г. – 5 години

8. Димо Иванжиков – 1908 – 1.X.1908 г. – 8 месеца

9. Станчо Василев – 1.X.1908 – 30.IX.1909 г. – 8 месеца

10. Тилчо Петров – 30.IV.1909 – 1.VI.1911 г. – 2 години

11. Тодю Вълчанов – 1.IV.1911 – 20.X.1913 г. 2 години и 4 месеца

12. Даню Щерев – 20.X.1913 – 20.XII.1914 г. – 1 година и 2 месеца

13. Ради Тончев – пом. кмет – 20.XII.1914 – 15.VII.1915 г. – 7 месеца

14. Георги Тончев – пр. 3 чл. к-я – 15.VII.1915 – 3.XII.1915 г. – 5 месеца

15. Господин Банев – пр. 3 чл. к-я – 3.XII.1915 – 9.VIII.1918 г. – 2 г. и 8 месеца

16. Димо Иванжиков – пр. 3 чл. к-я – 9.VIII.1918 – 30.XII.1918 г. – 5 месеца

17. Михаил Канев – кмет – 1.I.1919 – 16.III.1919 г. – 3 месеца

18. Делчо Колев – кмет – 16.III.1919 – 11.XI.1919 г. – 7 месеца

19. Хубен Василев – кмет – 11.XI.1919 – 31.XII.1920 г. – 1 г. и 2 месеца

20. Делчо Колев – кмет – 11.I.1921 – 31.XII.1922 г. – 2 години

21. Слав Колев – кмет – 1.I.1923 – 9.VI.1923 г. – 5 месеца

22. Ганю Вълчанов – пр. 3 чл. к-я – 9.VI.1923 – 1.IV.1924 г. – 1 година

23. Ангел Стойчев – пр. 3 чл. к-я 1.IV.1924 – 31.VI.1924 г. – 3 месеца

24. Андрю Митев – кмет – 1.VII.1924 – 31.XII.1924 г. – 6 месеца

25. Делчо Мерасчиев – кмет – 1.I.1925 – 30.Xi.1926 г. – 2 години

26. Ангел Стойчев – кмет – 1.XII.1926 – 5.XII.1927 г. – 1 година

27. Марин Русев – кмет – 5.XII.1927 г. – 21.I.1928 г. – 2 месеца

28. Васил Петров – пр. 3 чл. к-я – 28.I.1928 – 15.III.1928 г. – 2 месеца

29. Ангел Стойчев – пр. 3 чл. к-я – 15.III.1928 – 21.IV.1929 г. – 1 година

30. Делчо Мерасчиев – кмет – 21.IV.1929 – 10.III.1930 г. – 1 месец

31. Ангел Стойчев – пр. 3 чл. к-я – 15.III.1928 – 21.IV.1929 г. – 1 година

32. Ставрю Ганев – пр. 3 чл. к-я – 20.IX.1930 – 30.X.1930 г. – 2 месеца

33. Марин Русев – пр. 3 чл. к-я – 1.XI.1930 – 10.XI.1930 г. – 10 дни

34. Ставрю Ганев – пр. 3 чл. к-я – 10.XI.1930 – 30.XI.1930 г. – 20 дни

35. Митю Андрев – кмет – 1.XII.1930 – 10.VIII.1931 г. – 8 месеца

36. Йордан Василев – кмет – 10.VIII.1931 – 30.XII.1931 г. – 4 месеца

37. Хубен Василев – кмет – 1.I.1932 – 30.VI.1932 г. – 6 месеца

38. Марин Господинов – кмет – 16.VI.1932 – 31.XII.1933 г. – 1 г. и 5 месеца

39. Атанас Кирев – пр. 3 чл. к-я – 1.I.1934 – 16.III.1934 г. – 3 месеца

40. Марин Господинов – кмет – 16.III.1934 – 30.XII.1938 г. – 9 месеца

За периода от 1.I.1935 до 31.XII.1936 г. кметството е преминало към село Ябълково. През това време за кметски наместници са били назначавани Колю Ставрев и Ганчо Георгиев Ганев.

41. Атанас Иванов  – 1.I.1937 – 26.I.1938 г. – 1 година. След неговото напущане дейността продължава зам. кмета Иван Бонев

42. Илия Чернев – кмет – 20.VI.1938 – 30.III.1940 г. – 2 години

43. Вангел Янев – кмет – 1.IV.1940 – 30.IX.1941 г. – 1 година и 4 месеца

44. Димитър Тодев – кмет – 1.X.1941 – 30.IX.1944 г. – 3 години

45. Господин Гочев – кмет – 1.X.1944 – 31.I.1946 г. – 1 година и 4 месеца

46. Запрян Димов – кмет – 1.II.1946 – 15.VIII.1951 г. – 5 години и 7 месеца

47. Димо Василев – кмет – 15.VIII.1951 – 15.V.1955 г. – 3 години и 9 месеца

48. Вълко Славов – кмет – 15.V.1955 – 30.IV.1957 г. – 2 години

49. Митю Василев – кмет – 1.V.1957 – 27.IX.1958 г. – 1 година и 4 месеца

50. Иван Чолаков – кмет – 27.IX.1958 – 15.VIII.1958 г. – 3 месеца. От 15.XII.1958 до 1.II.1959 г. кметството преминава към с. Горски извор. От 1.II. до 4.III.1959 г. към кметство Димитровград и от 4.III.1959 до 1.V.1979 г. се обособява като централна община с пълномощничества – селата Каснаково и Крум.

51. Митю Василев – пр. общ. с-т – 5.III.1959 – 31.XII.1959 г. – 10 месеца

52. Димо Василев – пр. общ. с-т – 1.I.1960 – 1.X.1961 г. – 1 година и 10 месеца

53. Марин Александров – пр. общ. с-т – 1.X.1961 – 19.III.1965 г. – 3 г. и 6 м.

54. Вълко Славов – пр. общ. с-т – 16.III.1965 – 10.III.1966 г. – 1 година

55. Жечка Димитрова – пр. общ. с-т – 10.III.1966 – 1.X.1973 г. – 7 г. и 7 месеца

56. Петко Марков – пр. общ. с-т – 1.X.1973 – 30.V.1976 г. – 2 г. и 10 месеца

57. Господин Гочев – пр. общ. с-т – 1.VI.1976 – 30.V.1981 г. – 5 години

58. Недялко Делчев – пр. общ. с-т – 1.VI.1981 – 30.IX.1990 г. – 9 г. и 4 мес.

59. Слави Делчев – кмет – 1.X.1990 – 16.XII.1991 г. – 1 година и 3 месеца

Слави Делчев – кмет – 16.XII.1991 – 30.X.1995 г. – 3 г. и 10 месеца

60.Господин Гочев – кмет – 1.XI.1995 – 16.X.1999 г. – 4 години  

61. Марин Иванов Маринов – кмет – 01.XI.1999 г. – продължава шестия си кметски мандат през 2020 г.